Responsabilitate Publică În Educație

Ediția a XIII-a, 20-21 mai 2023

Secțiuni

1. Autonomia profesională - profesorul designer creativ de medii inovative de învățare
2. Influența științei, artelor și educației asupra satisfacției de viață a elevilor în școală și în viața socială
3. Ce înseamnă să oferi știință de carte în secolul al XXI-lea?
4. Relații publice în școli

Taxa de participare

Este 120 lei/autor/lucrare sau 70 lei pentru participare fără lucrare. Se acordă bonus de 10% pentru cei care au participat la ediția a XII-a. Detalii la meniul Regulament.

Înscriere

Se realizează on line accesând din meniu Înregistrare

Anunțuri

28.11.2022 În acest moment este posibilă înregistrarea!

17.05.2023 Programul manifestărilor: Sâmbătă, 20 mai 2023
9:30-10:00 - Înregistrarea participanților
10:00-10:30 - Deschiderea
10:30 - Lucrările pe secțiuni

Organizatori


Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA București
Colegiul Național de Arte "REGINA MARIA", Constanța
Liceul Teoretic "OVIDIUS", Constanța
Fundația Pentru Promovarea Competenței MAGISTER, Constanța


Stimaţi colegi,

Vă invităm să participaţi la dezbaterile din cadrul secţiunilor simpozionului, convinşi fiind că tematica propusă se regăseşte în registrul preocupărilor şi intereselor dumneavoastră de lectură, studiu şi cercetare.

Participarea se va concretiza prin susţinerea unei comunicări ştiinţifice, originală, rezultat al efortului constant şi meritoriu de promovare a valorilor şi tradiţiilor învăţămantului, într-un demers continuu de îmbunătăţire, acomodare, schimbare, adecvare la timpul pe care îl trăim şi cel care vine.

Simpozionul se adresază elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, părinţilor, cercetătorilor, administraţiilor locale şi centrale, celor intereasaţi de starea şcolilor şi calitatea educaţiei şi se va finaliza cu editarea volumului de studii Responsabilitate publică în educaţie (ISSN 2066-3358), ediţia a XIII-a. Volumul va cuprinde toate lucrările trimise şi selectate şi va fi distribuit participanţilor după desfăşurărea reuniunii.

Aflat la ediţia a XIII-a, promotorii şi organizatorii proiectului doresc continuarea demersului prin diversificarea tematicii propuse spre dezbatere, adecvarea la problemele reale ale învăţământului românesc şi internaţional, apropierea, în fiecare an, de noi colaboratori şi participanţi. Selectarea riguroasă a lucrărilor, menţinerea de contacte cu participanţii, diseminarea rezultatelor şi a concluziilor la manifestări similare se înscriu în strategia proiectului.

Vă rugăm să transmiteţi invitaţia noastră de participare la lucrările simpozionului Responsabilitate publică în educaţie persoanelor care doresc să asculte, să comunice şi să înveţe din experienţa celor care ştiu, pot şi fac mai mult decât numitorul comun.

SECȚIUNI

Secțiunile propuse pentru această ediție sunt următoarele:

Secțiunea 1

Autonomia profesională - profesorul designer creativ de medii inovative de învățare

Secțiunea 2

Influența științei, artelor și educației asupra satisfacției de viață a elevilor în școală și în viața socială

Secțiunea 3

Ce înseamnă să oferi știință de carte în secolul al XXI-lea?

Secțiunea 4

Relații publice în școli

REGULAMENT

Indicații privind tehnoredactarea, plata taxei și organizare

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în data 20 mai 2023.

Comunicările se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, până în data de 5 mai 2023.

Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secţiuni, va primi o mapă cu documentele simpozionului, o diploma de participare cu specificarea lucrării prezentate, un certificat de participare şi un exemplar din volumul editat.

Pot participa la lucrările simpozionului şi cadre didactice, elevi, persoane fizice care nu prezintă comunicări ştiinţifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv a diplomei de participare, cu specificarea – fără lucrare.

Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare şi informare a cadrelor didactice, precum şi de către reprezentanţi ai comunităţilor locale etc.

Înscrierile se fac on line începând cu data de 28 noiembrie 2022, pe baza formularului de înscriere accesibil din meniul Înregistrare.

Se admite participarea la două sau mai multe secţiuni cu una sau mai multe lucrări.

Taxa de participare este de 120 lei pentru fiecare participant cu o lucrare şi se plăteşte până în data de 5 mai 2023 – bonus fidelitate 10% pentru cei care au participat la ediţia a XII-a, cu sau fără lucrare.
Plata taxei de înscriere va fi efectuată în contul Fundației MAGISTER, C.I.F. 27609782, RO 76 UGBI 0000 4520 0731 1RON, GarantiBBVA. Vă rugăm să trimiteți un email cu dovada plății după efectuarea acesteia.

În cazul în care se doreşte participarea cu mai multe lucrări, taxa va fi de 120 lei pentru o lucrare şi de 60 lei pentru a doua lucrare, cu menţiunea că se va distribui un singur volum.

Taxa se plăteste de către fiecare participant, chiar dacă sunt mai multi autori la o lucrare.

Pentru participanţii fără lucrare taxa este de 70 lei şi se plăteşte până în data de 5 mai 2023.

Programul detaliat al simpozionului va fi publicat pe site la începutul lunii mai.

TEHNOREDACTARE

Indicații:

Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:

  • Tip fişier Document Word
  • Tip portret
  • Dimensiune hârtie A4
  • Caracter font Times New Roman
  • Dimensiune font 12
  • Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  • Spațiere 1.15

Lucrarea trebuie să aibă maxim 6 pagini, inclusiv bibliografia.

La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.

Figurile, graficele și tabelele trebuie să se încadreze în marginile textului.

Important: Macheta lucrării poate fi descărcată de aici .

PROCEEDINGS

Ultimele patru ediții:

ÎNREGISTRARE

Pentru înregistrare, folosiți formularul de mai jos:

Contact

Pentru informații suplimentare

Locul de desfășurare:

Liceul Teoretic OVIDIUS, Stradela Basarabi nr. 2, Constanța, CT

Telefon:

Sectretariat Liceul Ovidius:0341.405.816
Fundația Magister:0722.87.00.42